CECHIA NERAZZURRA | ČLENSTVÍProgram NerazzurroPoints

Členové fanklubu během svého členství sbírají body do Programu NerazzurroPoints, díky kterým pak mohou získat například bonusové suvenýry nebo přednostní právo na vstupenky na zápasy, na které dostaneme méně vstupenek, než bude zájemců. Typicky se jedná o venkovní zápasy v evropských pohárech.

Celkový počet bodů NerazzurroPoints se určí jakou součet MemberPoints (za členství) a MatchPoints (vstupenky).

Jeden MemberPoint se získává za každý rok členství ve fanklubu, další body pak za odvedenou práci pro fanklub (RewardPoints). Při čerpání odměn, např. za vybrání suvenýru navíc, se tyto body odečítají.

MatchPoints se sbírají pouze ze zápasů, na který chtěl člen vstupenku a současně existoval někdo, kdo ji kvůli omezenému počtu přidělených vstupenek nedostal. V případě, že ji tento člen dostal, odečte se mu jeden MatchPoint. Pokud ji chtěl a nedostal, jeden MatchPoint se mu přičte. Svou žádost ale nesmí předem zrušit nebo vstupenku odmítnout nebo přenechat jiným.

Hodnota MatchPoints (zápasových bodů) je proměnlivá a určuje ji aktuální koeficient. Ten se vypočte jako počet let existence fanklubu děleno počtem zápasů s omezeným počtem přidělených vstupenek.

K 1.9.2021 je koeficient pro MatchPoints roven 2,71 (19 let fanklubu děleno 7 vstupenkově omezených zápasů).